Tennis, ontspanning en competitie

Borsbeek Tennis Club

Stopzetting Borsbeek Tennis Club

Gezien de veranderingen in de structuur van het beheer van het sportcomplex werd er op de bestuursvergadering van 16 december 2021 beslist dat Borsbeek Tennis Club vzw (BTC) per 31/12/2021 zal stopgezet worden.

Dit betekent niet dat er niet meer kan getennist worden, maar door de uit te voeren werken kan nog geen juiste startdatum van het zomerseizoen 2022 gegeven worden.

We begrijpen dat dit voor sommigen van jullie onverwacht komt, zeker voor hen die al van het begin of vele jaren lid zijn. Toch willen we laten weten dat dit voor ons geen leuke en gemakkelijke beslissing is geweest.

Het bestuur heeft steeds gehandeld in het belang van de leden en zal dit ook blijven doen in de periode van de stopzetting. Daarom voorzien we, gezien de twee moeilijke seizoenen door corona en nu door de verwachte werkzaamheden, nog een tegemoetkoming in het betaalde lidgeld 2021. Meer info volgt zo snel mogelijk.

Als er nog vragen zijn, gelieve die dan te stellen via [email protected] zodat steeds de juiste informatie kan gegeven worden.

We willen al de leden bedanken voor het jarenlange vertrouwen en wensen jullie en uw familie prettige eindejaarsfeesten en een gezond 2022 toe!

Het bestuur

Eddy, Gilbert, Marina, Roger, Wendy